Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane mai 2016

  • Samla vurdering
    Den negative forventningstrenden næringslivet i fylket har vore inne i sidan 2012, ser ut til å ha snudd. Samla forventningsindeks har gått opp frå -1 prosent i 2015 til 9 prosent i 2016 og alle delindeksane er no på den positive sida.

Bakgrunn

  • Arbeidsmarknaden
    I motsetnad til nabofylka, har Sogn og Fjordane merka lite til nedgangskonjunkturen. Hittil er det berre nokre få av kommunane våre som er råka av problema i oljeindustrien.